Wierzba

Slægt Salix - Pil

Træer eller buske med spredte kroner. Der er ingen skydespil. Insektbestøvere. Knopper dækket med en skaller. Lanceolate blade, langstrakt, tagget, kort halet. Dioecious blomster, indsamlet i databasen, udvikler sig normalt før bladene, często wzniesione

Poplar – Willowaceae

Træplanter er flerårige planter, om overjordiske og underjordiske træagtige dele, der har vokset så længe, hvor længe lever planten.

Vi deler træagtige planter i træer, buske, buske, dværgbuske og klatrere. W rozdziale tym są uwzględnione wszystkie wyżej wymienione grupy ze