Plants that repel mosquitoes

The appearance of mosquitoes does not mean anything good. As long as the day is not so scary it, wieczorny zmasowany atak tych owadów może nam zepsuć wypoczynek w ogrodzie. I nie chodzi tylko o uporczywe bzyczenie ale