Arándano americano - variedad Sierra

El arándano americano Sierra es una variedad medio-temprana, która charakteryzuje się obfitym plonem a jakością owoców dorównuje odmianie Bluecrop. Se distingue por una abundante fructificación..

Krzewy są rozłożyste i crecen hasta aprox. 2 m de altura. Hojas grandes, …