Turvesoiden jakautuminen

Turvesoiden jakautuminen

Turvesuot eivät ole samanlaisia, ne eroavat toisistaan, tapa syntyä, tapa lisätä paksuutta, vesiolosuhteet ja kasvillisuus. Niitä on kolme päätyyppiä: matala, korkea ja ohimenevä.

Siksi matalia soita kutsutaan niin kutsuttuiksi, …

Turvesuot – muodostus

Paikka, missä turve muodostuu, siellä on suo. Se koostuu turpekerroksesta ja koko elävästä pinnasta kasvikerroksen muodossa, mikä, vähitellen kuolee, ne muuttuvat turpeeksi.

Kuinka ja missä turvesuot muodostuvat?

Jotta turvesuo voitaisiin luoda, musi

Muutama sana turpeesta

Epäilemättä jokainen meistä on nähnyt turvetta: ruskea, melko suuret tiilet, karkea ja huokoinen, usein säröillä ja hajoamassa, vähemmän kova kuin rock, käytetään joissakin osissa maata polttoaineena. Poltettaessa turve antaa enemmän lämpöä kuin puu, a mniej