Turvesoiden jakautuminen

Turvesoiden jakautuminen

Turvesuot eivät ole samanlaisia, ne eroavat toisistaan, tapa syntyä, tapa lisätä paksuutta, vesiolosuhteet ja kasvillisuus. Niitä on kolme päätyyppiä: matala, korkea ja ohimenevä.

Siksi matalia soita kutsutaan niin kutsuttuiksi, …