Výsadba a vsadenie stromu

Výsadba a vsadenie stromu.

Stromy na výšku 1 – 1,5 k kolíku by mali byť pripevnené merače, čo zabezpečí ich stabilitu počas obdobia zakorenenia. Wysokość palika powinna odpowiadać mniej więcej długości pnia i umożliwiać swobodne ruchy korony

Výsadba veľkých stromov

Výsadba veľkých stromov.

Veľké stromy sa zvyčajne dodávajú v priestranných, plastové nádoby alebo s koreňovým balom zabalené v jutovej látke a dodatočne zaistené drôteným pletivom. Na výsadbu takýchto rastlín je nevyhnutné príslušné vybavenie: transportér alebo žeriav, który zdoła unieść i umieścić

Výsadba kríka

Výsadba kríka.

Vysvetlili sme, ako zvoliť správne miesto pre nový závod. Ak je táto etapa už za nami, teraz môžeme rastlinu privítať v našej záhrade a usadiť sa v novom prostredí.

Właściwie zasadzony krzew będzie nas cieszył przez wiele

Výsadba hľúz

Výsadba hľúz.

Praktický spôsob ochrany hľúz pred škodcami, čo zároveň výrazne uľahčuje ich vykopávanie po skončení obdobia kvitnutia, je výsadba v špeciálnych nádobách. Kontajnery majú otvory v stenách, ktoré na jednej strane umožňujú presakovať vodu, z drugiej zaś -zabezpieczają glebę

Spôsob výsadby rastlín.

Spôsob výsadby rastlín.

Vykopeme jamku, zakryjeme korene a hmota je vyrovnaná. Áno, len sa to robilo zle. Môžeme predpokladať z mnohých dôvodov, že táto nešťastná rastlina nakoniec prežije, to však nie je cieľom skutočného záhradníka. Chceme predsa, by roślina miała jak

Plánovanie výsadby rastlín

Plánovanie výsadby rastlín.

Záhradkári plánujú výsadbu v rôznych fázach vývoja svojich záhrad. Začíname od nuly.

Počnúc od nuly, stanovujeme hranice dieťaťa, založili sme trávnik a vykopali sme okolo neho zem, čudujeme sa, čo zasadiť zľavy. Niektorí plánujú záhradu až do poslednej žiarovky, …

Výber rastlín

Výber rastlín do záhrady.

Ak vysadíme na záhrade zdravé rastliny, je to velmi mozne, že s nimi nebudeme mať problémy dlhé roky. Mnoho chorôb a škodcov by sa v našich záhradách pravdepodobne neobjavilo, gdybyśmy nie wprowadzili ich sami

Omladenie živého plotu

Omladenie živého plotu.

Keď je živý plot príliš veľký, je spustený, odburinené alebo veľmi tenké na základni, sú potrebné rozhodné kroky. Živé živé rastliny odolné proti prerezávaniu, ako napríklad cezmína, hloh, buk, ognik alebo tis (jediná ihličnatá rastlina, która dobrze znosi intensywne

Okrasný útvar stromov a kríkov

Okrasný útvar stromov a kríkov

V umení okrasných kríkov vždyzelených kríkov sa tradične používajú rastliny s malými listami, ako napríklad tis, zimostráz alebo privet, ktoré sú ľahko tvarovateľné. Môžeme tiež dekoratívne orezávať rastliny pestované v nádobách. W wypadku roślin