Rozdelenie rašelinísk

Rozdelenie rašelinísk

Rašeliniská nie sú rovnaké, líšia sa svojou pozíciou, spôsob vzniku, spôsob prírastku do hrúbky, vodné podmienky a vegetácia. Existujú tri hlavné typy z nich: nízka, vysoké a prechodné.

Preto sú takzvané nízke močiare, …