Plantering knölar

Plantering knölar.

Ett praktiskt sätt att skydda knölar från skadedjur, vilket samtidigt gör det mycket lättare att gräva ut dem efter att blomningen är över, planterar i specialbehållare. Behållarna har hål i väggarna, som å ena sidan låter vatten sippra igenom, …