Jordbearbetning - hur, när och vad

Ściółkowanie gleby wokół roślin jest prostym zabiegiem pielęgnacyjnym który daje wiele korzyści. Pozwala wzbogaci glebę w dodatkowe substancje odżywcze, minskar tillväxten av ogräs och minskar vattenavdunstningen från jorden.

Do ściółkowania podłoża wykorzystywane są różne

Highbush blåbär - vård, odling

Highbush blåbär (Vaccinium corymbosum) har specifika, skiljer sig från andra fruktväxter, markkrav, som har ett avgörande inflytande på tillväxten, ger efter och vitalitet av buskar.

Blåbär är en långlivad växt, som med rätt vård kan ge bra för över 30 år! Lecz