Uppdelning av torvmyrar

Uppdelning av torvmyrar

Torvmyrar är inte desamma, de skiljer sig åt i sin position, sätt att uppstå, sätt att öka till tjocklek, vattenförhållanden och vegetation. Det finns tre huvudtyper av dem: låg, hög och övergående.

Det är därför låga myrar kallas så, …