Gatunki – Torfowiec

Gatunki – Torfowiec

1. TORFOWIEC ZAKRZYWIONY (SPHAGNUM RECURYUM (Pal Baev.) Warnstorf) Rząd: torfowce (Sphagnales)

Roślinki tego gatunku mają barwę zieloną, białawą i jasnobrązową. Łodyżki ich są dość sztywne, skupione w miękkie darnie.
Gatunek ten rozpowszechniony …

TORFOWCE (SPHAGNALES)

TORFOWCE (SPHAGNALES)

Torfowce stanowią grupę roślin zarodnikowych, należącą podobnie jak mchy właściwe (Bryales) do typu mszaków (Bryophyta). Są to niewielkie rośliny, liczące kilkanaście centymetrów wysokości, niektóre z nich jednak mogą osiągać większe wymiary (30 cm). Roślinki torfowców nie mają chwytników. …

Znaczenie gospodarcze torfowisk

Znaczenie gospodarcze torfowisk

Znaczenie gospodarcze torfowisk polega nie tylko na tym, że wydobywany z nich torf znajduje ogromne zastosowanie w przemyśle i rolnictwie. Torfowiska pokrywają duże przestrzenie naszego kraju i z tego powodu nie są bez wpływu na całokształt naszej …

Eksploatacja torfowisk

Eksploatacja torfowisk

Torf wydobywa się ręcznie albo za pomocą specjalnych maszyn. Kopanie ręczne jest najbardziej prymitywne i najmniej ekonomiczne, ponieważ w złożach o dużej miąższości można sięgnąć zwykle tylko tak głęboko, jak na to pozwala woda gruntowa. Nie wyeksploatowany pozostaje …

Złoże torfowe

Złoże torfowe

Analogicznie do podziału torfowisk na wysokie, niskie i przejściowe dzielimy również torfy na trzy typy: wysokie, niskie i przejściowe. W obrębie każdego typu wyróżnia się szereg gatunków torfu, podobnie jak na torfowisku — szereg zbiorowisk roślinnych. Każde zbiorowisko …

Roślinność torfowiska przejściowego

Roślinność torfowiska przejściowego

Torfowiska przejściowe charakteryzują się znacznie mniejszą żyznością podłoża w porównaniu z torfowiskami niskimi, ale za to są o wiele bogatsze w substancje mineralne niż torfowiska wysokie. Powstają one w różny sposób. Jedne z nich tworzą się na …

Torfowisko darniowe

Torfowisko darniowe

Zupełnie inaczej zachowuje się torf pochodzący z torfowiska darniowego: jest on lżejszy od wody, pływa po jej powierzchni, a w czasie zalewu odkleja się od podłoża i podpływa ku powierzchni wody. Jest on ubogi w składniki mineralne i …

Torfowiska rzeczne

Torfowiska rzeczne

Torfowiska rzeczne powstają, jak już sama nazwa w dolinach rzek. Kształtują się one pod wpływem ruchliwych wód przepływowych, które w pewnych okresach podnoszą swój poziom i zalewają tereny przyległe do koryta rzecznego. Wody te płyną po powierzchni torfowiska, …

Roślinność torfowiska niskiego

Roślinność torfowiska niskiego

Wchodząc na torfowisko niskie, dostrzegamy od razu wielkie różnice w jego wyglądzie w porównaniu z torfowiskiem wysokim. Przede wszystkim rzuca się w oczy olbrzymie bogactwo flory tego torfowiska. Pełno tu najprzeróżniejszych gatunków roślin kwiatowych, paprotników i mszaków. …