Leszczyna

Rodzaj Corylus — Leszczyna

Wysokie krzewy, rzadziej drzewa. Liście opadające na zimę, szerokie, podwójnie ząbkowane, owłosione. Kwitnie przed rozwojem liści w marcu. Kwiaty męskie zebrane w zwisające bazie ukazują się często już w lutym, żeńskie …

Grab

Rodzaj Carpinus — Grab

Drzewa lub krzewy o korze gładkiej, ciemnopopielatej, prawie czarnej, liściach symetrycznie wydłużonych, karbowanych na powierzchni, długo utrzymujących się na drzewie jesienią. Kwiaty zebrane w bazie, ukazują się na wiosnę razem z liśćmi. Owocem jest żeberkowaty orzeszek, …

Brzoza

Rodzaj Betula — Brzoza

Drzewa i krzewy o liściach j aj o wato trójkątnych lub romboidalnych, piłkowanych, opadających na zimę. Kwiaty są zebrane w podłużne bazie. Bazie męskie wykształcają się już w jesieni, bazie żeńskie wydostają się z pąków na …

Olsza (olcha)

Rodzina Betulaceae — Brzozowate

Do rodziny Betulaceae należą drzewa i krzewy o liściach pojedynczych, rozmieszczonych skrętoległe. Rośliny rozdzielnopłciowe jednopien-ne. Kwiaty pręcikowe zebrane w bazie, u niektórych gatunków widoczne już w jesieni, słupkowe — ukryte w bocznych pąkach tworzą kubeczki, grona …

Skrzydłorzech

Rodzaj Pterocarya — Skrzydłorzech

Drzewa te rzadko tworzą pojedyncze pnie, zwykle rozgałęziają się przy ziemi. Liście pierzaste, rozmieszczone skrętolegle, opadają na zimę. Rdzeń w pędach przerywany. Owocami są oskrzydlone orzeszki, średnicy do 2 cm, w wąskich, długich, zwisających gronach, dojrzewające …

Orzech

Rodzaj Juglans — Orzech

Duże drzewa o liściach nieparzystopierzastych, listkach bocznych zwykle piłkowanych, pędach wypełnionych rdzeniem przerywanym. Kwiaty męskie w zwisających baziach wyrastają na zeszłorocznych pędach, kwiaty żeńskie po kilka na wierzchołkach rosnących pędów. Owoc duży, niby pestkowiec, okryty zieloną, …

Orzesznik – hikora

Rodzina Juglandaceae — Orzechowate

Do rodziny Juglandaceae należą drzewa o liściach dużych, nieparzy-stopierzastych, po roztarciu charakterystycznie pachnących. Pąki nadległe. Rośliny rozdzielnopłciowe jednopienne. Kwiaty słupkowe pojedyncze, po kilka lub w gronach, pręcikowe tworzą zwisające bazie. Owoc niby-pestkowiec (Juglans, Carya) zaliczany do …

Wierzba

Rodzaj Salix — Wierzba

Drzewa lub krzewy o rozłożystych koronach. Krótkopędów brak. Drzewa owadopylne. Pąki okryte jedną łuską. Liście lancetowate, wydłużone, piłkowane, krótkoogonkowe. Kwiaty rozdzielnopłciowe, zebrane w bazie, rozwijają się zwykle przed liśćmi, często wzniesione do góry, zawierają u nasady …

Topola – Wierzbowate

Rośliny drzewiaste są to rośliny wieloletnie, o częściach nadziemnych i podziemnych zdrewniałych, które rosną tak długo, jak długo żyje roślina.

Rośliny drzewiaste dzielimy na drzewa, krzewy, podkrzewy, krzewinki i pnącza. W rozdziale tym są uwzględnione wszystkie wyżej wymienione grupy ze …

Roślinność torfowiska wysokiego

Roślinność torfowiska wysokiego

Główną masę roślinną torfowiska wysokiego stanowią torfowce (Sphagnum). Olbrzymie ich masy tworzą lity, pofałdowany kobierzec o pastelowych barwach, na którym z rzadka rosną małe, skarlałe sosenki, o dziwnym, nieco parasolowatym pokroju. Mimo niewielkiego wzrostu mają one po …