Roślinność torfowiska wysokiego

Roślinność torfowiska wysokiego

Główną masę roślinną torfowiska wysokiego stanowią torfowce (Sphagnum). Olbrzymie ich masy tworzą lity, pofałdowany kobierzec o pastelowych barwach, na którym z rzadka rosną małe, skarlałe sosenki, o dziwnym, nieco parasolowatym pokroju. Mimo …

Podział torfowisk

Podział torfowisk

Torfowiska nie są jednakowe, różnią się położeniem, sposobem powstawania, sposobem przyrostu na grubość, stosunkami wodnymi i roślinnością. Wyróżniamy wśród nich trzy zasadnicze typy: niskie, wysokie i przejściowe.

Torfowiska niskie dlatego tak są zwane, że powstają w obniżeniach terenu, …

Torfowiska – powstawanie

Miejscem, gdzie powstaje torf, jest torfowisko. W skład jego wchodzi złoże torfowe oraz cała żywa nawierzchnia w postaci warstwy roślin, które, stopniowo obumierając, będą przekształcać się w torf.

W jaki sposób i gdzie powstają torfowiska?

Aby mogło powstać torfowisko, musi …

Kilka słów o torfie

Niewątpliwie każdy z nas widział torf: brunatne, dość duże cegły, chropowate i porowate, często spękane i rozpadające się, rzadziej twarde jak skała, używane w niektórych okolicach naszego kraju na opał. Torf przy spalaniu daje więcej ciepła niż drewno, a mniej …

TORFOWCE (SPHAGNALES)

TORFOWCE (SPHAGNALES)

Torfowce stanowią grupę roślin zarodnikowych, należącą podobnie jak mchy właściwe (Bryales) do typu mszaków (Bryophyta). Są to niewielkie rośliny, liczące kilkanaście centymetrów wysokości, niektóre z nich jednak mogą osiągać większe wymiary (30 cm). Roślinki torfowców nie mają chwytników. …

Znaczenie gospodarcze torfowisk

Znaczenie gospodarcze torfowisk

Znaczenie gospodarcze torfowisk polega nie tylko na tym, że wydobywany z nich torf znajduje ogromne zastosowanie w przemyśle i rolnictwie. Torfowiska pokrywają duże przestrzenie naszego kraju i z tego powodu nie są bez wpływu na całokształt naszej …

Eksploatacja torfowisk

Eksploatacja torfowisk

Torf wydobywa się ręcznie albo za pomocą specjalnych maszyn. Kopanie ręczne jest najbardziej prymitywne i najmniej ekonomiczne, ponieważ w złożach o dużej miąższości można sięgnąć zwykle tylko tak głęboko, jak na to pozwala woda gruntowa. Nie wyeksploatowany pozostaje …

Złoże torfowe

Złoże torfowe

Analogicznie do podziału torfowisk na wysokie, niskie i przejściowe dzielimy również torfy na trzy typy: wysokie, niskie i przejściowe. W obrębie każdego typu wyróżnia się szereg gatunków torfu, podobnie jak na torfowisku — szereg zbiorowisk roślinnych. Każde zbiorowisko …

Roślinność torfowiska przejściowego

Roślinność torfowiska przejściowego

Torfowiska przejściowe charakteryzują się znacznie mniejszą żyznością podłoża w porównaniu z torfowiskami niskimi, ale za to są o wiele bogatsze w substancje mineralne niż torfowiska wysokie. Powstają one w różny sposób. Jedne z nich tworzą się na …

Torfowisko darniowe

Torfowisko darniowe

Zupełnie inaczej zachowuje się torf pochodzący z torfowiska darniowego: jest on lżejszy od wody, pływa po jej powierzchni, a w czasie zalewu odkleja się od podłoża i podpływa ku powierzchni wody. Jest on ubogi w składniki mineralne i …