O nas

Forum ogrodnicze

Forum ogrodnicze na temat roślin.

Teren działania:

zieleń komunalna, zieleń gminna, zieleń przyzakładowa,
zieleń spółdzielcza, zieleń prywatna

Zakres prac:

budowa i pielęgnacja terenów zieleni

Szczegółowy zakres prac:

zakładanie trawników, również z darni
sadzenie materiału roślinnego, również starszego
pielęgnacja istniejącej zieleni: koszenie trawników, koszenie nieużytków, napowietrzanie trawników
przy użyciu maszyny Amazonia, nawożenie mineralne
cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów
wykonywanie dróg z kostki kamiennej, betonowej, płyt kamiennych oraz nawierzchni żwirowych
budowa drobnych form architektonicznych z drewna i kamienia np. murki, schody, ogrodzenia z paneli drewnianych, altanki, pergole, trejaże
budowa systemów automatycznego nawadniania
budowa założeń wodnych
wykonywanie gumowych nawierzchni antyurazowych na placach zabaw