Superabsorbenty na działce

Superabsorbenty na działce

Każdy właściciel działki boryka się z problemem zapewnienia roślinom w czasie wegetacji odpowiedniej ilości wody w podłożu. Aby ograniczyć te trudności można zastosować superabsorbentyzwane też hydrożelami, które ze względu na swą budowę i właściwości dostarczą równomiernie wody roślinom w okresie wegetacji.

Hydrożele są polimerami kwasu akrylowego, alkoholu poliwinylowego bądź też politlenku etylenu połączonych ze sobą w wybranych punktach i tworzących ze sobą trójwymiarową strukturę. W stanie suchym superabsorbenty są w postaci proszkowej bądź granulek o różnej średnicy i w takiej formie są w sprzedaży na naszym rynku. Substancje te są nieaktywne chemicznie i swoje właściwości zachowują w glebie przez kilka lat. Sypkie, suche granulki czy też proszek łatwiej się miesza z podłożem i nie osiadają na narzędziach czy też rękach którymi mieszamy. Na naszym rynku można spotkać superabsorbenty charakteryzujące się dużą chłonnością wody (1 g superabsorbentu może pochłonąć do kilkunastu gram wody). Niektóre z nich zawierają także tzw. startowe dawki nawozów oraz stymulatory wzrostu roślin.

Na ilość wchłoniętej wody wpływ ma jej jakość: odczyn powinien być w granicach 4-5 pH, pozbawiona powinna być związków chemicznych zawierających w sobie jony wapnia, potasu jak i jony amonowe, które mogły by wejść w reakcję chemiczną z grupami funkcyjnymi hydrożeli i osłabić ich chłonność. Woda zżelowana przez superabsorbent nie przemieszcza się w głąb gleby i może być wykorzystana w ok. 95% przez system korzeniowy. Dzięki czemu jest prowadzona oszczędna gospodarka wodna (podlewamy rzadziej, ale za to większą dawką). Nie ma strat związanych z jej parowaniem czy przesiąkaniem w głębsze warstwy. Do hydrożelu mieszanego z podłożem można dodać też środki ochrony roślin, dzięki którym zabezpieczyć możemy rośliny przed porażeniem przez szkodniki i choroby.

Hydrożele można stosować na glebach lekkich piaszczystych przepuszczalnych z udziałem piasku czy też żwiru, jak również na glebach cięższych. Po podlaniu powiększają one swoją objętość i wpływają korzystnie na właściwości fizyczne gleby, zwiększając porowatość podłoża, zapewniają mu trwałą, luźną strukturę i równocześnie zrównoważony stosunek wody do powietrza, co sprzyja kiełkowaniu i dalszemu wzrostowi roślin. W trakcie pobierania wody z podłoża zmniejsza ono swą objętość i dlatego należy tak regulować podlewanie, aby nie został uszkodzony system korzeniowy roślin.

Zastosowanie superabsorbentów na działce może być dwojakie: mogą one być wykorzystane do przygotowania rozsady jak też do przygotowania podłoża pod uprawę warzyw. Po równomiernym rozsypaniu na całej powierzchni, dokładnie mieszamy preparat z ok. 20 cm warstwą gleby (uwaga! hydrożele zawsze rozsypujemy w postaci suchej). Kolejnym etapem przygotowania podłoża jest jego uwodnienie. W warunkach naturalnych może to nastąpić po obfitym deszczu. Mając tak przygotowane podłoże można wysiewać nasiona. Superabsorbenty można stosować równocześnie z siewem nasion. Inną metodą jest zaprawianie dołków przed wysadzeniem rozsady ma miejsce stale, na każdy dołek stosujemy ok. 2-3 g wybranego preparatu.

Innym sposobem wykorzystania hydrożeli może być ich dodawanie do podłoży podczas produkcji rozsady. Rozsada przygotowana na takim podłożu jest lepiej rozwinięta i posiada znacznie większą bryłę korzeniową. Rozsada wyprodukowana na podłożu z dodatkiem superabsorbentów posiada korzenie, które są przerośnięte granulkami stosowanego preparatu. Taka rozsada znacznie lepiej przyjmuje się po wysadzeniu na miejsce stałe, gdyż nie występuje szok spowodowany brakiem wody w podłożu i system korzeniowy rozwija się szybciej.

Jedna odpowiedź do “Superabsorbenty na działce”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *