Topola – Wierzbowate

Rośliny drzewiaste są to rośliny wieloletnie, o częściach nadziemnych i podziemnych zdrewniałych, które rosną tak długo, jak długo żyje roślina.

Rośliny drzewiaste dzielimy na drzewa, krzewy, podkrzewy, krzewinki i pnącza. W rozdziale tym są uwzględnione …