Wierzba

Rodzaj Salix — Wierzba

Drzewa lub krzewy o rozłożystych koronach. Krótkopędów brak. Drzewa owadopylne. Pąki okryte jedną łuską. Liście lancetowate, wydłużone, piłkowane, krótkoogonkowe. Kwiaty rozdzielnopłciowe, zebrane w bazie, rozwijają się zwykle przed liśćmi, często wzniesione …

Topola – Wierzbowate

Rośliny drzewiaste są to rośliny wieloletnie, o częściach nadziemnych i podziemnych zdrewniałych, które rosną tak długo, jak długo żyje roślina.

Rośliny drzewiaste dzielimy na drzewa, krzewy, podkrzewy, krzewinki i pnącza. W rozdziale tym są uwzględnione wszystkie wyżej wymienione grupy ze …