TRAWY (GRAMINEAE)

TRAWY (GRAMINEAE)

Trawy stanowią bardzo dużą grupę wielo- lub 2-letnich (rzadziej 1-rocznych) roślin zielnych. Zdrewniałe pędy występują tylko u rosnących w krajach tropikalnych bambusów.

Trawy mają bardzo charakterystyczną łodygę zwaną źdźbłem-Rozgałęzia się ona u dołu, a w przekroju jest obła, w przeciwieństwie do trójkanciastej łodygi turzyc. Źdźbło wewnątrz jest puste (z wyjątkiem kukurydzy i trzciny cukrowej), tylko w węzłach pełne (u turzyc łodyga jest pełna i pozbawiona węzłów). Węzły te, zwane kolankami, na zewnątrz mają postać obrączkowatych zgrubień.

Liście ułożone są naprzemianlegle w 2 rzędach (u turzyc ułożenie 3-rzędowe). Blaszka liściowa naszych traw jest bardzo wydłużona, niepodzielona, u dołu przechodząca w pochwę liściową. U nasady blaszki znajduje się wyrostek zwany języczkiem (ligula), otaczający źdźbło; u niektórych traw przekształcony jest on we włoski, a tylko nieliczne gatunki są go pozbawione. Liście wyrastają z węzłów, a ich pochwy szczelnie przylegają do źdźbła, otulając jego najmłodsze i najbardziej narażone na uszkodzenie części, znajdujące się nad kolankiem.

Kwiaty są liczne, drobne, bezbarwne, u większości gatunków obupłciowe ( u turzyc rozdzielnopłciowe) i zebrane w kioski. Te ostatnie tworzą na szczycie źdźbła różnorodne kwiatostany kłosowe lub wiechowe.

Każdy kłosek opatrzony jest u dołu 2 plewami (dolną i górną gd, gg) i zawiera jeden lub więcej kwiatów, każdy zaś kwiat osadzony jest w kącie plewki (przysadki) zewnętrznej, wyrastającej z osi kłoska (pd). Druga z kolei

plewka, wewnętrzna (pg), położona powyżej plewki zewnętrznej, lecz po jej przeciwnej stronie, jest podkwiatkiem. Znajdujące się jeszcze wyżej 2 łuseczki, zwane łuszczkami (1), osadzone nad nimi 3 pręciki (p) o długich nitkach i wreszcie słupek (s) z długimi, pierzastymi znamionami (z) tworzą kwiat.

Łuseczki w czasie

dojrzewania nabrzmiewają i powodują otwarcie się kwiatka. Nitki pręcików początkowo są krótkie, po otwarciu kwiatu bardzo szybko rosną, tak że w czasie kwitnienia osiągają znaczną długość, pozwalając pylnikom zwisać swobodnie na zewnątrz kłoska. Również i znamiona dorastają do znacznej długości i wychylają się z kłoska. Wszystkie trawy są zapylane przez wiatr i tego rodzaju przystosowania ogromnie ułatwiają, a czasem w ogóle umożliwiają zapylanie. Pyłek produkowany jest w ogromnych ilościach i w czasie kwitnienia traw olbrzymie jego masy unoszą się w powietrzu.

Po zapyleniu kwiat zamyka się, a słupek przekształca się w suchy, niepękający owoc zwany ziarniakiem, w którym owocnia zrośnięta jest z nasieniem. Nasienie rozsiewane jest najczęściej przez wiatr, który poruszając osadzone na wysokich i wiotkich źdźbłach owocostany, wysiewa z nich owoce. Odpadają one czasem nawet wraz z częściami kłosków, które służą im wówczas jako aparaty lotne.

Trawy rozprzestrzenione są na całej kuli ziemskiej. Wchodzą one w skład wielu zbiorowisk roślinnych, odgrywając w nich częstokroć dominującą rolę (łąki, stepy, sawanny).

Wśród traw istnieje wiele gatunków uprawnych (zboża).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *