Sadzenie i palikowanie drzewa

Sadzenie i palikowanie drzewa.

Drzewa o wysokości 1 – 1,5 metra należy przymocować do palika, który zapewni im stabilność w okresie ukorzeniania. Wysokość palika powinna odpowiadać mniej więcej długości pnia i umożliwiać swobodne ruchy korony na wietrze. Podpora pozwoli młodemu drzewu właściwie się ukorzenić i wyprowadzić mocny, prosty przewodnik.

Elastyczne wiązanie z taśmy, sznura czy plastikowej opaski ma za zadanie oddzielać pień od pala i zapobiegać ocieraniu się. Wiązania z drutu uszkadzają korę, nie należy ich zatem stosować nawet tymczasowo. Wiązania powinniśmy regularnie sprawdzać, aby upewnić się, że nie są zbyt ciasne W zależności od tempa przyrostu pnia na grubość może zaistnieć konieczność wydłużenia wiązania wiosną i ponownie jesienią.

Sadzenie i palikowanie drzewa.

1. Wykopujemy odpowiednio duży dół umożliwiający swobodne rozłożenie korzeni sadzonego drzewa. Podczas kopania składujemy na boku wierzchnią warstwę gleby, którą później wykorzystamy do okrywania korzeni. Widłami spulchniamy dno wykopu, aby ułatwić korzeniom penetrację głębszych warstw gleby i przesiąkanie wody.

2. Kiedy dół jest już przygotowany, zdejmujemy materiał jutowy, którym owinięte są korzenie (nie należy robić tego zbyt wcześnie, aby nie przesuszyć korzeni), lub wyjmujemy roślinę z pojemnika i umieszczamy w dole.

3. Jeżeli niezbędne jest zabezpieczenie rośliny palikiem, wbijamy go w taki sposób, aby nie przeszkadzał w swobodnym rozłożeniu korzeni. Zanim wbijemy palik, wyciągamy drzewko z dołka, aby podczas wbijania nie uszkodzić korzeni rośliny. Palik warto umieścić po tej stronie drzewa, po której będzie mniej widoczny.

4. Na dnie dołka rozkładamy warstwę dojrzałego obornika, który pomoże zachować wilgoć i umożliwi roślinie dobry start. Obornik przykrywamy 15-centymetrową warstwą gleby.

5. Umieszczamy roślinę w dołku i delikatnie rozkładamy jej korzenie. Wcześniej odcinamy uszkodzone korzenie, a miejsca cięć zabezpieczamy popiołem drzewnym, lub środkiem grzybobójczym, aby zapobiec rozwojowi chorób. Drzewko sadzimy na takiej głębokości, aby szyjka korzeniowa znajdowała się na poziomie lub nieznacznie powyżej poziomu gruntu.

6. Odłożoną wcześniej wierzchnią warstwę gleby mieszamy z kilkoma garściami mączki kostnej i dojrzałym obornikiem.

7. Podczas zasypywania ziemią potrząsamy drzewkiem i delikatnie udeptujemy już nasypaną ziemię. Dzięki temu gleba dostanie się między korzenie i dokładnie je okryje. Wokół drzewka formujemy misę, która umożliwi zbieranie się wody opadowej i przesiąkanie jej do systemu korzeniowego. Po posadzeniu roślinę obficie podlewamy, aby gleba jeszcze dokładniej wypełniła przestrzenie między korzeniami. Przez pierwszy rok po posadzeniu należy dbać, aby ziemia wokół drzewa była zawsze wilgotna.

8. Na końcu mocujemy drzewo do palika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *