Sadzenie żywopłotu

Sadzenie żywopłotu

Tradycyjną i nadal najlepszą porą sadzenia żywopłotu jest połowa jesieni, kiedy rośliny stracą już liście, lub wczesna wiosna, zanim jeszcze wypuszczą pąki. Polowa jesieni to okres najlepszy, zwłaszcza na glebach lekkich. Porę sadzenia zawsze uzależniamy od lokalnego klimatu i warunków glebowych. Powinniśmy także brać pod uwagę pogodę panującą latem. Po bardzo suchym lecie wstrzymujemy się z sadzeniem, aż gleba zwilgotnieje po deszczach. Wiosenne sadzenie bezpieczniejsze jest w regionach, w których młode rośliny byłyby narażone zimą na wymarznięcie. Jeżeli żywopłot sadzimy na glebie gliniastej, warto przekopać ją jesienią i pozostawić na zimę w ostrej skibie, aby poprawić jej strukturę. Do wiosny ziemia zdąży odpowiednio osiąść.

Pora sadzenia uzależniona jest także od tego, w jakiej postaci kupujemy rośliny. Jeżeli są to rośliny z nagimi korzeniami (czyli z odsłoniętym systemem korzeniowym), to sadzimy je bezzwłocznie, a jeśli były uprawiane w pojemnikach (rośliny kontenerowe) – praktycznie przez cały rok (za wyjątkiem okresu, kiedy gleba jest zamarznięta). Praktyka pokazuje jednak, że nawet takie rośliny rozwijają się lepiej posadzone jesienią lub wiosną. Skoro tak, to może nie warto płacić więcej za rośliny kontenerowe?

Jeżeli chcemy, by nasz żywopłot na pewnym odcinku zakręcał pod kątem prostym, warto skorzystać z zasady trójkąta egipskiego. Dokładność wyliczeń ma szczególne znaczenie, kiedy sadzimy żywopłot, który jednocześnie wytycza granice naszego ogrodu.

W takich sytuacjach kwestię posadzenia żywopłotu zawsze omawiamy najpierw z sąsiadami, aby upewnić się, że jego forma w pełni im odpowiada.

Ochrona młodego żywopłotu

W wypadku roślin żywopłotowych palikowanie nie jest konieczne. W szczególnie wietrznych miejscach należy jednak zabezpieczyć rośliny przed wiatrem tymczasową osłoną umieszczoną po stronie nawietrznej. Osłona taka powinna być przynajmniej o 30 cm wyższa od najwyższej rośliny i oddalona od żywopłotu o 60 cm. Możemy ją zdemontować po roku, kiedy rośliny dobrze się ukorzenią.

Żywopłoty – wskazówki.

• Podczas sadzenia należy unikać stąpania po spulchnionej glebie. Jeśli gleba jest wilgotna, stajemy na desce.

• Zawsze przed posadzeniem delikatnie rozczesujemy korzenie roślin wyjętych z pojemnika. Po zasypaniu roślin w dołku, ziemię delikatnie udeptujemy.

• Podobnie postępujemy z roślinami o nagich korzeniach. Delikatnie rozczesujemy je palcami (szarpiąc, możemy uszkodzić), przycinamy korzenie uszkodzone, a następnie ostrożnie umieszczamy w dołku i zasypujemy, starając się dokładnie wypełnić glebą przestrzenie między korzeniami. Na końcu glebę ostrożnie udeptujemy.

• Po zasadzeniu rośliny należy podlać i okryć 10-centymetrową warstwą mulczu z dojrzałego materiału organicznego. Innym rozwiązaniem jest sadzenie roślin przez otwory nacięte w geowłókninie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *