Sadzenie krzewu

Sadzenie krzewu.

Wyjaśniliśmy w jaki sposób wybrać właściwe miejsce dla nowej rośliny. Jeśli ten etap mamy już za sobą, teraz możemy powitać roślinę w naszym ogrodzie i zadomowić w jej nowym otoczeniu.

Właściwie zasadzony krzew będzie nas cieszył przez wiele lat. Mahonia pośrednia (Mahonia media) odm. 'Charity', o dużych liściach i żółtych kwiatach, należy do ulubionych krzewów.

1. Wykopujemy dół, który powinien być mniej więcej dwukrotnie większy niż system korzeniowy rośliny lub pojemnik, w którym się znajduje.

2. Kopiąc dół, osobno w jednym miejscu składujemy wierzchnią warstwę gleby, którą później obsypiemy korzenie krzewu. Usuwamy głębszą, gliniastą warstwę i ewentualne kamienie. Po wykopaniu dołu sprawdzamy, czy jest wystarczająco głęboki i szeroki, by pomieścić korzenie.

3. Dokładnie spulchniamy widłami dno i ściany boczne dołu, aby ułatwić korzeniom penetrację głębszych warstw gleby oraz przenikanie wody.

4. Bryłę korzeniową rośliny należy namoczyć dzień przed sadzeniem. Delikatnie rozplątujemy korzenie, a następnie sekatorem lub ostrym nożem usuwamy uszkodzone części. Miejsca cięć zabezpieczamy węglem drzewnym lub preparatem grzybobójczym. Jeżeli sadzimy roślinę z gołymi korzeniami, ostrożnie rozkładamy je we wszystkich kierunkach.

5. Na dnie dołu układamy warstwę dojrzałego obornika, który pomoże utrzymać wilgotność. Usuniętą wcześniej wierzchnią warstwę gleby mieszamy z garścią mączki kostnej.

6. Umieszczamy roślinę w dołku w taki sposób, aby szyjka korzeniowa znajdowała się na poziomie lub nieznacznie powyżej poziomu gruntu.

7. Zasypujemy dół glebą, warstwa po warstwie, rozmieszczając ją wokół bryły korzeniowej i uważając, by nie uszkodzić drobniejszych korzeni. Jeżeli sadzimy roślinę z gołymi korzeniami, zwracamy uwagę, by gleba dostała się pomiędzy korzenie i dokładnie je okryła.

8. Delikatnie udeptujemy glebę wokół rośliny, eliminując ewentualne puste przestrzenie. Wokół krzewu formujemy misę, która zapewni gromadzenie się wody opadowej i przesiąkanie jej do niższych warstw gleby.

9. Po posadzeniu roślinę obficie podlewamy, dzięki czemu przestrzenie między korzeniami dokładniej wypełnią się glebą.

10.  Warstwa ściółki (5 cm) z kompostowanej kory sosnowej ograniczy odparowywanie wody z gleby oraz rozwój chwastów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *