Torfowiska rzeczne

Torfowiska rzeczne

Torfowiska rzeczne powstają, jak już sama nazwa w dolinach rzek. Kształtują się one pod wpływem ruchliwych wód przepływowych, które w pewnych okresach podnoszą swój poziom i zalewają tereny przyległe do koryta rzecznego. Wody te płyną po powierzchni torfowiska, …

Roślinność torfowiska niskiego

Roślinność torfowiska niskiego

Wchodząc na torfowisko niskie, dostrzegamy od razu wielkie różnice w jego wyglądzie w porównaniu z torfowiskiem wysokim. Przede wszystkim rzuca się w oczy olbrzymie bogactwo flory tego torfowiska. Pełno tu najprzeróżniejszych gatunków roślin kwiatowych, paprotników i mszaków. …