Złoże torfowe

Złoże torfowe

Analogicznie do podziału torfowisk na wysokie, niskie i przejściowe dzielimy również torfy na trzy typy: wysokie, niskie i przejściowe. W obrębie każdego typu wyróżnia się szereg gatunków torfu, podobnie jak na torfowisku — szereg zbiorowisk roślinnych. Każde zbiorowisko …

Roślinność torfowiska przejściowego

Roślinność torfowiska przejściowego

Torfowiska przejściowe charakteryzują się znacznie mniejszą żyznością podłoża w porównaniu z torfowiskami niskimi, ale za to są o wiele bogatsze w substancje mineralne niż torfowiska wysokie. Powstają one w różny sposób. Jedne z nich tworzą się na …

Torfowisko darniowe

Torfowisko darniowe

Zupełnie inaczej zachowuje się torf pochodzący z torfowiska darniowego: jest on lżejszy od wody, pływa po jej powierzchni, a w czasie zalewu odkleja się od podłoża i podpływa ku powierzchni wody. Jest on ubogi w składniki mineralne i …

Torfowiska rzeczne

Torfowiska rzeczne

Torfowiska rzeczne powstają, jak już sama nazwa w dolinach rzek. Kształtują się one pod wpływem ruchliwych wód przepływowych, które w pewnych okresach podnoszą swój poziom i zalewają tereny przyległe do koryta rzecznego. Wody te płyną po powierzchni torfowiska, …

Roślinność torfowiska niskiego

Roślinność torfowiska niskiego

Wchodząc na torfowisko niskie, dostrzegamy od razu wielkie różnice w jego wyglądzie w porównaniu z torfowiskiem wysokim. Przede wszystkim rzuca się w oczy olbrzymie bogactwo flory tego torfowiska. Pełno tu najprzeróżniejszych gatunków roślin kwiatowych, paprotników i mszaków. …