Znaczenie gospodarcze torfowisk

Znaczenie gospodarcze torfowisk

Znaczenie gospodarcze torfowisk polega nie tylko na tym, że wydobywany z nich torf znajduje ogromne zastosowanie w przemyśle i rolnictwie. Torfowiska pokrywają duże przestrzenie naszego kraju i z tego powodu nie są bez wpływu na całokształt naszej gospodarki rolnej. Nie wszystkie są nieużytkami. Najbardziej żyzne są torfowiska niskie, a wiele z nich przy niewielkich zabiegach, jak nawożenie, racjonalne odwodnienie i dosiewanie wartościowych pod względem pastewnym roślin, staje się pełnowartościowymi łąkami i pastwiskami.

Coraz częściej zaczyna się użytkować zmeliorowane torfowiska pod uprawy polowe, przy czym największe plony otrzymuje się z uprawy warzyw (np. kapusty), ziemniaków i konopi.

Pewną wartość użytkową przedstawiają zalesione torfowiska wysokie. Wszelkie mszary i wrzosowiska są dla rolnika nieużytkami.

Największe jednak znaczenie mają torfowiska w regulacji stosunków wodnych na otaczających je terenach. Stanowią one bowiem olbrzymie magazyny wodne, które przy nadmiarze wody mogą ją w sobie gromadzić, a przy jej braku nie pozwalają na nadmierne i niebezpieczne wysuszanie okolicznych terenów.

Znaczenie torfowisk dla nauki

Również i dla nauki torfowiska przedstawiają bardzo cenny obiekt. Jak już wspominaliśmy, stanowią one pewnego rodzaju archiwum szczątków roślinnych, z których odczytać możemy historię roślinności na torfowisku, a posługując się analizą pyłkową — historię roślinności pobliskich okolic. Dane te z kolei umożliwiają nam wyciągnięcie wniosków dotyczących zmian klimatycznych, jakie miały miejsce na naszych ziemiach po ustąpieniu lądolodu.

Do tego jednak nie ogranicza się muzealny charakter torfowisk. Wśród roślinności ich znajdujemy bowiem prawdziwe zabytki z dawnych, dawnych czasów, kiedy klimat na naszych ziemiach był bardzo surowy, a kraj nasz pokryty był ubogą roślinnością tundrową. Niektóre z tych roślin znalazły na torfowiskach dogodne dla siebie warunki i przetrwały do naszych czasów. Są to rzadko dzisiaj w Polsce występujące gatunki, jak brzoza karłowata (Betula nana), brzoza niska (Betula humilis), wierzba lapońska (Salix lapponum), chamedafne północna (Chamaedaphne calyculata), gnidosz królewski (Pedicularis sceptrum-Carolinum) i inne.

Wielkie znaczenie torfowisk jako obiektu badań naukowych powiększa jeszcze fakt, że znajdujemy na nich stosunkowo dobrze zachowane w stanie naturalnym niektóre zbiorowiska roślinne. Przeprowadzane nad nimi badania dają bardzo dużo cennego materiału naukowego z zakresu fitosocjologii, .ekologii i geografii roślin.

Ze względu na olbrzymią wartość naukową i krajobrazową niektóre torfowiska otoczono ustawową ochroną.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *